Tiedon jakamista, yhteistyötä ja kehittämistä: EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelun uusi toimikunta kokoontui

6.5.2024

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste kehittää EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelua jatkuvasti asiakkaitaan varten. Uusimpana muutoksena on verkkopalvelun toimikunta – areena kehittämiselle, sidosryhmätyölle ja tiedon jakamiselle.


Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen verkkopalvelu EU-terveydenhoito.fi on toteutettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kelan kanssa. Yhteyspisteen toiminta sijoittuu Kelaan, ja yhteyspiste kehittää palveluitaan ja viestintäänsä yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

Yhteinen tekeminen kumppaneiden kanssa konkretisoitui, kun EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelun uusi toimikunta kokoontui 17.4.2024 Kelan päätoimitiloissa Helsingissä sekä etäyhteyksin.

Uuden toimikunnan tehtävät pohjautuvat lainsäädäntöön, tarkemmin toukokuussa 2023 voimaan tulleeseen lakiin rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Lain mukaan toimikunnan tehtävänä on suunnitella verkkopalvelun sisällön ja toiminnallisuuksien kehittämistä sekä varmistaa tiedon yhdenmukaisuus ja asiakaslähtöisyys.

Yhteyspiste näkee toimikunnan arvokkaana myös sidosryhmätyöskentelyn ja yhteistyön takia: toimikunnassa saman aiheen parissa työskentelevät tutustuvat toisiinsa, voivat jakaa hyviä käytäntöjä ja hyödyntää toistensa osaamista.

Tiedon ja taidon jakamista

Uuden toimikunnan tarkoituksena on kehittää EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelua. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste kutsui toimikuntaan edustajat Kelasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, HUSista, Fimeasta, Kanta-palveluista, Hyvinvointiala Hali ry:stä sekä Suomen sosiaali- ja terveys ry:stä SOSTEsta. Pääasiassa edustajat ovat viestijöitä tai oman aihealueensa asiantuntijoita.

”Meille on todella antoisaa saada tällainen kaarti osaamista ympärillemme tukemaan yhteyspisteen toimintaa”, yhteyspisteen päällikkö Marika Lahtivirta hehkuttaa.

Toimikunta toimii hyvien käytäntöjen jakajana ja yhteistyöfoorumina.

Yhteyspisteen palveluiden kehittämistä pitkällä tähtäimellä

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen palveluita kehitetään jatkuvasti asiakkaita varten. Vuonna 2022 Yhteyspiste kirkasti strategiaansa. Strategiatyö johti myös brändin uudistamiseen, ja yhteyspiste kehitti uutta brändiä vuonna 2023. Samana vuonna aloitettiin asiakasymmärrystyö, jossa kerätään tietoa eri asiakasryhmien tarpeista yhteyspisteen palveluille ja tiedolle rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Keväällä 2024 yhteyspiste aloitti myös EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelun laajemman teknisen kehitystyön.

”Toimikunnan työskentely on jatkoa tälle kehittämiselle. Sen lisäksi, että toimikunnan tehtävät pohjautuvat lakiin, on se loistava areena sidosryhmätyölle ja yhteiselle tiedon jakamiselle”, Lahtivirta sanoo.