Muista nämä asiat, kun käytät ulkomaisen nettiklinikan palveluja

1.2.2024

Voit halutessasi käyttää ulkomailla sijaitsevan nettiklinikan palveluja. Kustannusten korvaamisen ja potilasvakuutuksen näkökulmasta tämä vastaa sellaista tilannetta, jossa matkustat tarkoituksella toiseen maahan saamaan hoitoa. Muista varmistaa, että nettiklinikka toimii asianmukaisilla luvilla ja sillä on käytössä potilasvahinkovakuutus.


Nykyään on olemassa erilaisia nettiklinikoita, jotka voivat antaa hoitoa myös valtioiden rajojen ylitse. Ylipäätään terveyspalvelujen tuottajat voivat usein tarjota etäpalveluja, jolloin potilaan ei tarvitse matkustaa itse toiseen maahan saadakseen hoitoa.

Kun käytät toisessa maassa tai kokonaan internetissä sijaitsevan klinikan palveluja, on kyseessä ulkomaille hoitoon hakeutuminen. Asia on näin huolimatta siitä, että itse pysyisit Suomessa hoidon ajan ja vastaanottosi järjestettäisiin virtuaalisesti.

Toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa sijaitsevan nettiklinikan hoitokustannuksista voit hakea korvauksia Kelasta samaan tapaan kuin silloin, kun matkustat varta vasten ulkomaille saamaan sairaanhoitoa. Korvauksen edellytyksenä on, että hoito kuuluu Suomen julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja saisit vastaavassa tilanteessa hoitoa myös Suomessa. Lisäksi sinulla pitää olla korvauksia varten lähete, jos sellaista olisi vaadittu myös Suomessa kyseisen hoidon kohdalla. Jos hakeudut hoitoon EU- ja Eta-maiden, Sveitsin ja Ison-Britannian ulkopuolelle, et voi saada korvauksia Kelasta.

Ota selvää klinikasta ja potilasvakuutuksesta

Suomalainen potilasvahinkovakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa. Ulkomaisen nettiklinikan tai etäpalveluja tarjoavan sairaalan antama hoito katsotaan tällaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vahingon sattuessa Suomen potilasvakuutus ei vastaa korvauksista, vaan sinun pitää selvittää asia hoitoa antaneen maan kanssa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa Suomen julkinen terveydenhuolto on järjestänyt hoidon ostopalveluna.

Ennen kuin käytät ulkomaisen nettiklinikan palveluja, tutustu sen toimintaan huolellisesti ja varmista, että klinikalla on asianmukainen lupa toiminnalleen. Ota selvää, minkä maan alueelle klinikka kuuluu ja millainen potilasvahinkovakuutus sillä on käytössä. Sinun kannattaa myös selvittää hoitavan lääkärin taustatietoja, esimerkiksi ammatinharjoittamiseen liittyviä oikeuksia.

Mitä tehdä, jos sattuu potilasvahinko?

Jos tarvitset sairaanhoitoa ulkomaisen klinikan aiheuttaman hoitovirheen takia, sinulla on oikeus saada sitä Suomessa tavalliseen tapaan. Lääkäri arvioi, millaista hoitoa sinulle pitää antaa.

Hoitoon liittyvään komplikaatioon tai virheeseen liittyvät korvaukset pitää kuitenkin selvittää sinua hoitaneen ulkomaisen klinikan kanssa. Potilasvahingon tapahtuessa noudatetaan aina hoitoa antaneen maan omaa lainsäädäntöä. Jokaisessa EU-maassa on käytössä jonkinlainen potilasvakuutusjärjestelmä.

Yhteyspisteet neuvovat tarvittaessa

Kaikissa EU-maissa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka jakaa tietoa kyseisen maan terveydenhuollon käytännöistä ja ohjaa tarvittaessa oikean viranomaisen pariin. Yhteyspisteiltä voit saada tietoa esimerkiksi maan potilasvakuutusjärjestelmästä ja siitä, miten hoidon laatua valvotaan.

Lisätietoja