Tietoa hoitopaikan valinnasta löytyy jatkossa Suomi.fi-verkkopalvelusta

2.5.2019


Hoitopaikanvalinta.fi-sivustolla julkaistut sisällöt terveysaseman, sairaalan ja muiden terveyspalvelujen valinnasta muuttavat Suomi.fi-verkkopalveluun. Hoitopaikanvalinta.fi-sivusto keskittyy jatkossa opastamaan terveydenhuollon kansainvälisissä tilanteissa.

Tietojen siirron myötä asiakkaan asiointi selkiytyy. Suomi.fi tarjoaa tietoa ja palveluja eri elämäntilanteisiin, joihin kuuluvat muun muassa terveys ja sairaanhoito. Hoitopaikanvalinta.fi-sivusto kertoo potilaan oikeuksista rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissa, eli silloin kun suomalainen tarvitsee hoitoa ulkomailla, tai kun ulkomaalainen tarvitsee hoitoa Suomessa.

Terveysaseman ja sairaalan valinta on ollut mahdollista vuodesta 2014

Terveysaseman tai sairaalan valitseminen on ollut Suomessa mahdollista jo vuodesta 2014 alkaen. Suomi.fi-verkkopalvelun Hoitopaikan valinta -tietosisällöissä kerrotaan muun muassa

  • terveysaseman valinnasta
  • sairaalan valinnasta
  • lääkärin, terveydenhoitajan tai muun hoitavan ammattihenkilön valinnasta
  • muiden terveydenhuollon palvelujen valinnasta
  • palvelusetelin käyttämisestä hoitopaikan valinnassa.

– Suomi.fi on kansalaisille ja yrittäjille suunnattu verkkopalvelu. Hoitopaikan valinnasta kertovat sisällöt sopivat Suomi.fihin, koska Suomi.fi tarjoaa kansalaisille tietoa erityisesti tilanteisiin, joissa kansalainen asioi usean eri viranomaisen kanssa, kertoo suunnittelija Terhi Tuokkola Väestörekisterikeskuksesta. Lisäksi Suomi.fistä löytyy tietoa terveysasemien ja sairaaloiden tarjoamista palveluista.

Hoitopaikanvalinta.fi-sivusto keskittyy rajat ylittävään terveydenhuoltoon ja vaihtaa nimeä

Hoitopaikanvalinta.fi-sivustolla opastetaan jatkossakin terveyspalvelujen käyttämisessä ulkomailla ja Suomessa. – Sivuilta saa tietoa potilaan oikeuksista hoitoon ulkomailla ja Suomessa sekä hoitokustannuksista, hoidon korvauksista ja terveydenhuollosta eri maissa. Opastamme sekä Suomesta ulkomaille lähteviä että ulkomailta Suomeen tulevia sairaanhoitoon liittyvissä asioissa, kertoo suunnittelija Mira Rantakeisu Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä.

– Sivusto keskittyy jatkossa terveydenhuollon kansainvälisiin tilanteisiin. Suomea koskevien valinnanvapaustietojen siirto on ensimmäinen askel sivuston viestin terävöittämisessä. Seuraava askel on etsiä sivustolle paremmin sen kansainvälistä sisältöä kuvaava nimi, Rantakeisu jatkaa.

Sivustolla kerrotaan edelleen myös Suomen terveydenhuollosta ulkomaalaisille asiakkaille.