Ulkomailla oleskeleva – olethan huomannut muutokset lainsäädännössä?

10.4.2019


Suunnitteletko yli puolen vuoden reppureissua tai maailmanympärysmatkaa? Vietätkö eläkepäiviä talvikaudella Espanjassa? Huomaathan, että laki oikeudesta Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan muuttui huhtikuun alussa. Mitä sosiaaliturvan uudistus käytännössä tarkoittaa ulkomailla liikkuvan sairaanhoidon osalta?

Tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana saat hoitoa kuten ennenkin

Uuden lain myötä tilapäisen ulkomailla oleskelun raja alenee vuodesta kuuteen kuukauteen. Jos oleskelet ulkomailla alle kuusi kuukautta, kuulut yleensä edelleen Suomen sosiaaliturvaan. EU-alueella saat lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Maksat hoidosta paikallisen omavastuuhinnan verran. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka sinun on saatava, jotta voit turvallisesti jatkaa oleskeluasi kohdemaassa alkuperäisen suunnitelmasi mukaan. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin lisäksi kannattaa hankkia myös matkavakuutus. Muistathan, että jos lähdet töihin EU-alueelle, siirryt yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin.

Jos oleskelet EU-alueen ulkopuolella alle kuusi kuukautta, oikeutesi sairaanhoitoon säilyy yleensä ennallaan. Jos sinulle syntyy kustannuksia äkillisen sairastumisen tilanteissa, voit hakea niistä jälkikäteen korvausta Kelasta. Kannattaa huomioida, että korvaus kattaa usein vain pienen osan kustannuksista. Matkavakuutuksen ottaminen on erityisen tärkeää matkustaessasi muuhun kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin.

Yli kuuden kuukauden ulkomailla oleskelu katsotaan yleensä vakinaiseksi muutoksi

Jos asut vakinaisesti eli yli puoli vuotta ulkomailla, et voi yleensä kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Aiemmin yli vuoden ulkomailla oleskelu katsottiin vakinaiseksi asumiseksi.  Jos et kuulu Suomen sosiaaliturvaan, et myöskään voi saada Kela-korvauksia ulkomailla saadusta hoidosta. Muuttaessasi vakinaisesti ulkomaille, et myöskään ole oikeutettu Kelan myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin.

Suomesta eläkettä saavien ja vakinaisesti toiseen EU-, Eta-maahan tai Sveitsiin muuttavien osalta Kela tutkii kuitenkin jatkossakin sairaanhoidon kustannusvastuun. Tällä tarkoitetaan sitä, voiko eläkkeensaaja saada hoitoa uudessa asuinmaassaan siten, että Suomi maksaa hoidon.  Yli kuusi kuukautta ulkomailla oleskelevan on hyvä ottaa jo ennen muuttoa selvää siitä, miten voi päästä uuden asuinmaansa terveydenhoidon piiriin.

Jos oleskelet ulkomailla pidempään, kannattaa muistaa, että oikeus Suomen julkiseen terveydenhuoltoon perustuu pääasiassa kotikuntaan. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla. Muuttotilanteessa kirjauksen kotikunnasta tekee maistraatti. Yleensä kotikunta säilyy Suomessa alle vuoden muuttotilanteissa. Jos muutat vakinaisesti EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, voit muuton yhteydessä pyytää Kelaa määrittelemään oikeutesi hoitoon Suomessa.

Lakimuutos ei koske tiettyjä erityisryhmiä

Lakimuutos ei koske tiettyjä ulkomailla pidempään oleskelevia henkilöryhmiä. Esimerkiksi, päätoimiset opiskelijat, jotka suorittavat koko tutkintonsa ulkomailla, kuuluvat edelleen opintojensa ajan Suomen sairasvakuutukseen. Tällöin EU-alueella tutkintonsa suorittava voi käyttää Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia opiskelujensa ajan, vaikka oleskelu kestäisikin pidempään kuin kuusi kuukautta. EU-alueen ulkopuolella opiskeleva voi saada Kela-korvauksia äkillisen sairastumisen tilanteissa.

Selvitä tarvittaessa Kelasta, kuulutko ulkomailla oleskellessasi johonkin erityisryhmään.

Muista muuttoilmoitus

Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelalle, jos sinulle maksetaan jotain Kelan etuutta tai jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Muista tehdä myös muuttoilmoitus maistraattiin. Lakimuutoksen johdosta Kela ei enää pääsääntöisesti anna erillisiä päätöksiä Suomeen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Kelan asiointipalvelussa voit kuitenkin tarkistaa Suomessa tai ulkomailla asumista koskevat tietosi. Ulkomailta Suomeen palatessasi pääset takaisin sosiaaliturvaan, kun muutat Suomeen asumaan ja ilmoitat paluustasi Kelalle ja maistraattiin.