Amerikan yhdysvallat

Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sosiaaliturvasopimus koskee kansan- ja perhe-eläkettä. Lähetettyjen työntekijöiden ja muiden tilapäisesti Yhdysvalloissa työskentelevien osalta sopimus koskee myös sairaus- ja vanhempainvakuutusta sekä lapsilisää. Sopimus ei sisällä määräyksiä sairaanhoidon antamisesta, kun suomalainen oleskelee tilapäisesti Yhdysvalloissa. Terveydenhuolto ja sairaanhoito Yhdysvalloissa ei ole kaikkien kansalaisten saatavilla olevaa julkista terveydenhuoltoa. Osittain terveydenhuoltoa sääntelee liittovaltio ja […]