Yhdysvallat

Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välinen sosiaaliturvasopimus koskee kansan- ja perhe-eläkettä. Lähetettyjen työntekijöiden ja muiden tilapäisesti Yhdysvalloissa työskentelevien osalta sopimus koskee myös sairaus- ja vanhempainvakuutusta sekä lapsilisää. Sopimus ei sen sijaan koske sairaanhoidon antamista suomalaiselle, joka oleskelee tilapäisesti Yhdysvalloissa. Terveydenhuolto ja sairaanhoito Terveyssektori on Yhdysvalloissa kirjava, ja osavaltio- ja kaupunkikohtaiset erot ovat suuria. Suurin osa […]