Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Ennakkolupa

Mikä on ennakkolupa ja mistä sen saa Suomessa? (S2-lomake) EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa annettavaa hoitoa varten. Jos sinulle myönnetään ennakkolupa, maksat itse hoidosta saman verran kuin paikalliset asukkaat. Kotikuntasi maksaa loput hoidon kustannuksista. Sovi hoidonantajan kanssa käytännön asioista ja varmista etukäteen, että hoidonantaja hyväksyy ennakkoluvan. . Liitä hakemukseen hoitoasi koskeva selvitys, kuten […]

Kelan ennakkolupa­päätös

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Voit hakea Kelan ennakkolupaa koskevaan päätökseen muutosta, jos päätös koskee sinua tai olet päätöksessä mainitun henkilön huoltaja tai edunvalvoja. Kela lähettää ennakkolupaa koskevan päätöksen tiedoksi myös sille julkisen terveydenhuollon toimintayksikölle, joka antoi hakemukseen Kelan pyynnöstä lausunnon. Yleensä lausunnonantaja on sairaanhoitopiiri. Voit valittaa […]