Ennakkolupa

Mikä on hoitoon hakeutumisen ennakkolupa? Ennakkolupa on maksusitoumus, jolla luvan myöntäjä vastaa ulkomailla annetun hoidon kustannuksista. Ennakkolupa voidaan myöntää toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten. Ennakkolupa on myönnettävä, jos hoito kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja jos sitä ei ole mahdollista antaa potilaalle lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa ottaen huomioon potilaan senhetkinen terveydentila […]

Kelan ennakkolupa­päätös

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Voit hakea Kelan ennakkolupaa koskevaan päätökseen muutosta, jos päätös koskee sinua tai olet päätöksessä mainitun henkilön huoltaja tai edunvalvoja. Kela lähettää ennakkolupaa koskevan päätöksen tiedoksi myös sille julkisen terveydenhuollon toimintayksikölle, joka antoi hakemukseen Kelan pyynnöstä lausunnon. Yleensä lausunnonantaja on sairaanhoitopiiri. Voit valittaa […]