Terveydenhuollon palveluvalikoima

Mitä tarkoittaa potilasdirektiiviin liittyvä kansallisen palveluvalikoiman määrittely? Potilasdirektiivin mukaan EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annetuista hoidoista korvataan vain sellainen hoito, joka potilaalle olisi annettu Suomen julkisessa terveydenhuollossa tai josta Kela olisi maksanut sairaanhoitokorvauksen. Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima kattaa siten sekä julkisen terveydenhuollon palvelut että sellaiset yksityiset palvelut, joista maksetaan sairaanhoitokorvausta sairausvakuutuslain perusteella (niin kutsuttu Kela-korvaus […]

Terveydenhuollon palveluvalikoima Suomessa

Pääsäännön mukaan palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset hoito kuntoutus. Tavoite on, että suomalaisessa terveydenhuollossa käytetään ainoastaan vaikuttavia, kustannuksiltaan hyväksyttäviä ja turvallisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Tämän vuoksi palveluvalikoiman ulkopuolelle on suljettu toiminta, johon sisältyy saavutettavan terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle tai terveydelle tai jonka vaikuttavuus […]