Potilaan oikeusturva­keinot ja muutoksen­haku

Muutoksenhakuviranomainen ja muutoksenhaun menettelyt riippuvat siitä, millaiseen asiaan haet muutosta. Muutoksenhakuviranomaisia ovat Potilasvahinkoon haetaan korvausta Potilasvakuutuskeskukselta. Eduskunnan oikeusasiamies Voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos epäilet, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan. Voit tehdä kantelun myös, jos epäilet, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. Oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen […]