TARINA: Lue miten hoito-oikeudet toteutuvat käytännössä

Hoitoon hakeutuminen ennakkoluvalla

Leenan kaksosraskauden hoito Saksassa

Leena odottaa kaksosia ja hänen raskautensa edellyttää hoitoa, jota Suomessa ei ole saatavilla. Hänen lääkärinsä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on selvittänyt, että kyseistä hoitoa annetaan Hampurissa sijaitsevassa sairaalassa.

Leena hakee Kelasta ennakkolupaa Saksassa annettavaa hoitoa varten ja liittää mukaan omalta lääkäriltään saamansa julkisen terveydenhuollon lausunnon. Kela myöntää ennakkoluvan, koska julkinen terveydenhuolto on puoltanut sitä. Leena saa Kelalta lomakkeen S2, joka hänen tulee antaa hoidonantajalle Hampurissa.

Leena matkustaa Hampuriin ja saa tarvitsemansa hoidon. Hän maksaa hoidosta paikallisen asiakasmaksun verran. Loput kustannukset Saksan terveydenhuollolle maksaa Kela, joka laskuttaa ne edelleen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Hoidon saamisen jälkeen Leena hakee Kelalta vielä korvauksia matkan aikana syntyneistä matka-, lääke- ja oleskelukustannuksista, jotka hän on ensin maksanut itse. Leena hakee korvauksia kuuden kuukauden kuluessa lomakkeella SV128.


Leenan hoito-oikeuden perusteet

Leena voi hakea Kelasta ennakkolupaa toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten. Ennakkolupa on maksusitoumus, jonka perusteella Leenan kotikunta vastaa ulkomailla annetun hoidon kustannuksista.

Kela tarvitsee ennakkolupapäätöstä varten aina lausunnon potilaan hoidosta vastuussa olevalta julkiselta terveydenhuollolta. Kelan on myönnettävä ennakkolupa, jos lausunto puoltaa sitä. Ennakkoluvan saamisen edellytyksinä on, että Leenan hoidontarve on lääketieteellisesti perusteltu ja hänellä olisi Suomessa oikeus julkisessa terveydenhuollossa kyseiseen hoitoon, mutta julkinen terveydenhuolto ei voi järjestää hoitoa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa. Julkinen terveydenhuolto voi harkita luvan myöntämistä myös muissa tilanteissa, kuten kielellisistä syistä.

Leena sai omassa tapauksessaan ennakkolupaa puoltavan lausunnon omalta hyvinvointialueeltaan ja liitti sen hakemukseensa. Koska Kela on myöntänyt Leenalle ennakkoluvan hoitoa varten, hän voi saada jälkikäteen Kelasta korvauksia myös matkojen, lääkkeiden, saattajan ja oleskelun kustannuksiin. Kela korvaa ennakkoluvalla saadun hoidon matkat hoitopaikkaan asti.