Kela: Suomi ei toistaiseksi ota ulkomailla annettavassa sairaanhoidossa käyttöön EU:n potilasdirektiivin mukaista ennakkolupamenettelyä

19.12.2023

Suomessa ei toistaiseksi oteta käyttöön EU:n potilasdirektiivin mukaista uutta menettelyä, jossa asiakkaan täytyy hakea Kelasta ennakkolupaa hakeutuessaan sairaanhoitoon ulkomaille. Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimassa ei tällä hetkellä ole sellaisia toimenpiteitä, jotka täyttäisivät potilasdirektiivin mukaisen ennakkoluvan edellytykset.


Suomen oli tarkoitus ottaa vuoden 2024 alussa käyttöön uusi, EU:n potilasdirektiivin mukainen ennakkolupamenettely tilanteissa, joissa asiakas hakeutuu sairaanhoitoon EU-tai Eta-maahan, Sveitsiin, Iso-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin.

Suomi ei kuitenkaan toistaiseksi ota ennakkolupamenettelyä käyttöön, koska Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ei tällä hetkellä kuulu sellaisia toimenpiteitä, jotka täyttäisivät potilasdirektiivin mukaisen ennakkoluvan edellytykset.

Potilasdirektiivin mukainen ennakkolupa saatetaan ottaa Suomessa myöhemmin käyttöön. Tällöin Suomen hallitus säätää erikseen asetuksella ne palvelut, joiden kustannusten korvaaminen edellyttää ennakkolupaa. Kela tiedottaa asiasta erikseen.

EU:n potilasdirektiivin myötä potilaalla on oikeus hakeutua sairaanhoitoon toiseen EU -tai Eta-maahan, Sveitsiin, Iso-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin ja saada hoidosta korvausta. Korvaus maksetaan samoin kriteerein riippumatta siitä, onko hoito annettu kotimaassa vai ulkomailla. EU:n potilasdirektiivi on toimeenpantu Suomessa lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Laki muuttui 1.5.2023, ja ennakkolupaa koskevan muutoksen oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alussa.

Ulkomaille voi edelleen hakeutua hoitoon joko omatoimisesti ilman ennakkolupaa tai EU-asetuksen mukaisella ennakkoluvalla.

Lue lisää

Lähde: Kela