Yhteyspiste Suomessa

Yhteyspiste palvelee verkossa EU-terveydenhoito.fi-sivustolla sekä sähköpostitse. Yhteyspisteen tehtävät Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste kokoaa, tuottaa ja jakaa tietoa muun muassa: Yhteyspisteen tehtävät on tarkemmin määritelty lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä. Yhteyspisteet vastaavat rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvästä viestinnästä ja tietojenvaihdosta. Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, jossa se on […]

Kielelliset oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus antaa asiakkaalle tietoa hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon liittyvistä asioista. Jos asiakkaalla ja hoitohenkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, järjestetään tarvittaessa tulkkaus. Asiakkaalla on Suomessa aina oikeus saada maksutta omaa hoitoaan koskevat tiedot. Suomessa terveyspalveluja annetaan suomeksi tai ruotsiksi Suomen julkisen terveydenhuollon palvelut annetaan Suomen virallisilla kielillä suomeksi […]

Potilaan oikeudet

Oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on kohdeltava sinua kunnioittaen vakaumustasi, yksityisyyttäsi sekä ihmisarvoasi. Äidinkielesi, kulttuurisi sekä yksilölliset tarpeesi on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon hoidossasi. Terveydenhuollon palveluissa potilaita ei saa asettaa eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Ainoastaan lääketieteelliset syyt saavat vaikuttaa hoitopäätöksiin. Mielipiteesi on […]

Terveydenhuollon palveluvalikoima Suomessa

Pääsäännön mukaan palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu Tavoite on, että suomalaisessa terveydenhuollossa käytetään ainoastaan vaikuttavia, kustannuksiltaan hyväksyttäviä ja turvallisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Tämän vuoksi palveluvalikoiman ulkopuolelle on suljettu toiminta, johon tai Miksi palveluvalikoimaa määritellään? Palveluvalikoimasta säätämisen taustalla on EU:n potilasdirektiivi, jonka säännökset tulivat Suomessa voimaan vuoden 2014 alussa. Direktiivin mukaan Suomesta ulkomaille hoitoon […]

Terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa

Julkinen terveydenhuolto Suomessa hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä. Jokainen hyvinvointialue kuuluu myös yhteen viidestä yhteistyöalueesta, joilla jokaisella on yksi yliopistollinen sairaala. Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet laativat yhteistyösopimuksen muun muassa keskinäisestä työnjaostaan. Hyvinvointialue voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai yhdessä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Tietyin edellytyksin palveluita voidaan hankkia myös yksityisiltä yrityksiltä tai […]