Yhdysvallat

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 911.


Sosiaaliturvasopimus

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen sosiaaliturvasopimus koskee kansan- ja perhe-eläkettä. Lähetettyjen työntekijöiden ja muiden tilapäisesti Yhdysvalloissa työskentelevien osalta sopimus koskee myös sairaus- ja vanhempainvakuutusta sekä lapsilisää. Sopimus ei sen sijaan koske sairaanhoidon antamista suomalaiselle, joka oleskelee tilapäisesti Yhdysvalloissa.

Terveydenhuolto ja sairaanhoito

Terveyssektori on Yhdysvalloissa kirjava, ja osavaltio- ja kaupunkikohtaiset erot ovat suuria. Suurin osa väestöstä on jonkin terveysvakuutuksen piirissä, mutta osa kokonaan sen ulkopuolella. Sairaalat ovat lain mukaan velvoitettuja hoitamaan kaikki potilaat hätätapauksissa, mutta akuutin hengenvaaran väistyttyä hoitovelvoite lakkaa.

Kun matkustat Yhdysvaltoihin, on suositeltavaa, että hankit kattavan matkavakuutuksen sairastumisen, tapaturman tai onnettomuuden varalta. Terveydenhuollon maksut saattavat olla Yhdysvalloissa erittäin korkeat. Lääkärikäynti tai sairaankuljetus hätätapauksessa voi maksaa tuhansia dollareita. Matkavakuutuksesta huolimatta on usein varauduttava maksamaan lääkärikäynti ensin itse, sillä ulkomaisten vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia on eroavaisuuksia. Joissain tapauksissa on mahdollista sopia sairaalan ja vakuutusyhtiön kanssa laskun maksamisesta suoraan vakuutusyhtiön kautta.