Yhdysvallat

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 911.


Sosiaaliturvasopimus

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen sosiaaliturvasopimus koskee kansan- ja perhe-eläkettä. Lähetettyjen työntekijöiden ja muiden tilapäisesti Yhdysvalloissa työskentelevien osalta sopimus koskee myös sairaus- ja vanhempainvakuutusta sekä lapsilisää. Sopimus ei sisällä määräyksiä sairaanhoidon antamisesta, kun suomalainen oleskelee tilapäisesti Yhdysvalloissa.

Terveydenhuolto ja sairaanhoito

Yhdysvalloissa ei ole kaikkien kansalaisten saatavilla olevaa julkista terveydenhuoltoa. Osittain terveydenhuoltoa sääntelee liittovaltio ja osittain osavaltiot. Terveyssektori on Yhdysvalloissa kirjava, ja osavaltio- ja kaupunkikohtaiset erot ovat suuria. Suurin osa väestöstä on jonkin terveysvakuutuksen piirissä, mutta osa kokonaan ulkopuolella. Sairaalat ovat lain mukaan velvoitettuja hoitamaan kaikki potilaat hätätapauksissa, mutta akuutin hengenvaaran väistyttyä hoitovelvoite lakkaa.

Matkustaessasi Yhdysvaltoihin on erittäin suositeltavaa, että hankit kattavan matkavakuutuksen sairastumisen, tapaturman tai onnettomuuden varalta. Terveydenhuollon maksut ovat erittäin korkeat. Pelkkä lääkärikäynti tai sairaankuljetus hätätapauksessa voi maksaa useita tuhansia dollareita. Vakavammassa tapauksessa kustannukset voivat olla kymmeniä tuhansia dollareita. Matkavakuutuksesta huolimatta on usein varauduttava maksamaan lääkärissäkäynti ensin itse, sillä ulkomaisten vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia ei aina hyväksytä. Joissain tapauksissa on mahdollista sopia sairaalan ja vakuutusyhtiön kanssa laskun maksamisesta suoraan vakuutusyhtiön kautta.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu ja olet saanut hoitoa EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolella äkillisen sairastumisen, pitkäaikaissairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi, voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta. Korvaus on vastaava, kuin yksityisen terveydenhuollon korvaukset Suomessa. Huomaathan, että korvaukset kattavat yleensä vain pienen osan hoidon kustannuksista, joten matkavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa.