Apteekit Suomessa

Terveydenhuollon organisaatioissa toimii lisäksi sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia, jotka vastaavat hoidossa olevien potilaiden lääkkeistä. Ne eivät myy lääkkeitä henkilöasiakkaille. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus myöntää apteekkien toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa Suomessa. Suomen apteekkien yhteystiedot löytyvät . Apteekkariliiton verkkosivuille on koottu myös paljon muuta tietoa apteekeista ja lääkkeistä.

Terveydenhuollon valvonta Suomessa

Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Valviran tehtävänä on ylläpitää käsitellä kantelu silloin, kun hoitovirheen epäillään vaikuttaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen (muussa tapauksessa kantelun käsittelee aluehallintovirasto) valvoa hoitotakuun määräaikojen toteutumista. Valvira myöntää seuraavat luvat ammatinharjoittamisoikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen silloin, kun toimintaa […]