Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Chile

Sosiaaliturvasopimus Chilen ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus koskee kansaneläke- ja työeläkejärjestelmää sekä eläkeläisten sairaanhoitoa. Sopimuksen mukaan Suomesta eläkettä saava henkilö, joka asuu Chilessä, on oikeutettu sairaanhoitoon samoin ehdoin kuin asuinmaan lainsäädännön piiriin kuuluvat eläkeläiset. Muut tilapäisesti maassa olevat henkilöt, kuten turistit, eivät ole oikeutettuja sairaanhoitoetuuksiin Chilessä. Terveydenhuolto ja sairaanhoito Chilessä on sekä julkinen että yksityinen […]