Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Potilaan oikeusturva­keinot ja muutoksen­haku

Muutoksenhakuviranomainen ja muutoksenhaun menettelyt riippuvat siitä, millaiseen asiaan haet muutosta. Muutoksenhakuviranomaisia ovat Terveydenhuoltoa järjestävät kunnat ja kuntayhtymät Aluehallintovirastot Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta virasto Valvira Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus Vakuutusoikeus. Potilasvahinkoon haetaan korvausta . Eduskunnan oikeusasiamies Voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos epäilet, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia […]