Ensihoito Suomessa

Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneelle tai loukkaantuneelle potilaalle annettavaa kiireellistä hoitoa ja tarvittaessa potilaan kuljettamista jatkohoitoon. Ensihoidon henkilökunta aloittaa tarvittaessa hoidon jo siellä, missä potilas on sairastunut tai loukkaantunut. Hyvinvointialueet voivat tuottaa ensihoitotoiminnan itse tai toisen hyvinvointialueen kanssa. Tietyiltä osin hyvinvointialue voi ostaa ensihoitopalvelua myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityisellä palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Sosiaali- ja terveysalan […]