Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai siihen, miten terveydenhuollon henkilöstö on kohdellut sinua, on hyvä ensisijaisesti ottaa asia puheeksi hoidonantajan kanssa. Keskustelemalla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää ja korjata hoidossa tapahtuneet virheet ja puutteet. Tarvittaessa potilasasiamies voi auttaa sinua asian selvittämisessä. Hoidonantajan tulee puuttua epäkohtiin. Jos asia ei ratkea […]