Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Hoitokäytännöt

Hyvillä hoitokäytännöillä voidaan myös ehkäistä riskiä saada jokin hoitoon liittyvä infektio, estetään taudinaiheuttajien siirtyminen työntekijästä potilaaseen, potilaasta työntekijään tai työntekijän välityksellä toisiin potilaisiin. Käypä hoito -suositukset, yhtenäiset hoitoon pääsyn kriteerit ja hoitotakuu voivat mahdollistaa nykyistä tasa-arvoisemman terveydenhuollon. Kansalliset, näyttöön perustuvat hoitosuositukset on julkaistu Käypä hoito -verkkosivuilla. Suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan […]