Hoitokäytännöt

Hyvillä hoitokäytännöillä voidaan myös ehkäistä riskiä saada jokin hoitoon liittyvä infektio, estetään taudinaiheuttajien siirtyminen työntekijästä potilaaseen, potilaasta työntekijään tai työntekijän välityksellä toisiin potilaisiin. Käypä hoito -suositukset, yhtenäiset hoitoon pääsyn kriteerit ja hoitotakuu voivat mahdollistaa nykyistä tasa-arvoisemman terveydenhuollon. Kansalliset, näyttöön perustuvat hoitosuositukset on julkaistu Käypä hoito -verkkosivuilla. Suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan […]