Ennakkolupa

Mikä on hoitoon hakeutumisen ennakkolupa? Ennakkolupa on maksusitoumus, jolla luvan myöntäjä vastaa ulkomailla annetun hoidon kustannuksista. Ennakkolupa voidaan myöntää toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten. Ennakkolupa on myönnettävä, jos hoito kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja jos sitä ei ole mahdollista antaa potilaalle lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa ottaen huomioon potilaan senhetkinen terveydentila […]