Hoitoon ottamisen rajoittaminen

Hyvinvointialue voi poikkeustapauksessa rajoittaa määräajaksi toisista EU-maista hoitoon hakeutuvien asiakkaiden vastaanottoa, jos kotikuntalaisten hoitoon pääsy vaarantuisi julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä. Hoitoon pääsyn rajoittaminen voi koskea vain sitä osaa terveydenhuollon toiminnasta, jonka rajoittaminen on perusteltua, esimerkiksi tiettyyn hoitojonoon tai tiettyyn erikoisalan palveluun pääsyä. Ulkomailta tulevien asiakkaiden vastaanoton rajoittamisesta tulee tehdä hallintopäätös, joka voi olla voimassa kerrallaan […]