Asioinnin esteettömyys Suomessa

Mitä tarkoittaa esteettömyys? Esteetön asiointi on laaja käsite, jota on määritelty seuraavasti: fyysisen ympäristön esteettömyys, esimerkiksi rakennusten sisätilojen ja ulkoalueiden esteettömyys tiedonsaannin ja kommunikoinnin esteettömyys, joka sisältää etäasioinnin ja sähköisten palvelujen esteettömyyden palvelutapahtuman esteettömyys, esimerkiksi vuorovaikutus henkilökunnan kanssa ja syrjimättömyys asiakkaan kohtaamisessa. Yleisimpiä liikkumisen esteitä ovat erilaiset tasoerot, kuten portaat ja kynnykset. Tilantarve on […]