Terveyspalvelut Suomessa

Suomen terveydenhuollon valinnanvapaudesta kertovat tiedot ovat siirtyneet Suomi.fi-sivustolle Jos etsit tietoa terveydenhuollon valinnanvapaudesta Suomessa, kuten oikeudestasi valita terveyskeskus tai sairaala, saat tiedon Suomi.fi-verkkopalvelusta. Jatka Suomi.fi-sivustolle >>

Apua hätätilanteessa Suomessa

Hätätilanteessa sinulla on oikeus saada kiireellistä sairaanhoitoa, kuten hammashoitoa, mielenterveyshoitoa ja päihdehoitoa, kaikkialla Suomessa ja jokaisessa julkisen terveydenhuollon hoitopaikassa. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa. Jos vaivastasi ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta se vaatii kiireellistä tutkimista ja hoitoa, hakeudu omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana. Soita terveysaseman […]

Asioinnin esteettömyys

Esteetön asiointi on laaja käsite, jota on määritelty seuraavasti Fyysisen ympäristön esteettömyys, esimerkiksi rakennusten sisätilojen ja ulkoalueiden esteettömyys Tiedonsaannin ja kommunikoinnin esteettömyys, joka sisältää etäasioinnin ja sähköisten palvelujen esteettömyyden Palvelutapahtuman esteettömyys, esimerkiksi vuorovaikutus henkilökunnan kanssa ja syrjimättömyys asiakkaan kohtaamisessa. Terveysasemien ja sairaaloiden esteettömyydessä on suuria eroja. Jotkut kunnat tarjoavat hyvin yksityiskohtaista esteettömyystietoa hoitopaikoista. Esimerkiksi Helsingin […]