Kustannusten korvaaminen

Saanko korvauksia hoidon kustannuksista, jos sairastun ulkomaanmatkalla? Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat, kun näytät eurooppalaista sairaanhoitokorttia EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa tai Sveitsissä. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia mukanasi tai se ei kelpaa, voit hakea hoidon kustannuksista korvauksia jälkikäteen Kelasta tai hoitoa antaneen maan sairausvakuutuslaitokselta. Jos olet tarvinnut hoitoa muualla […]

Korvaus ulkomailta ostetuista lääkkeistä

Ulkomailla aiheutuneita lääkekustannuksia voidaan korvata myös henkilölle, joka ei asu Suomessa, mutta joka on työntekonsa perusteella sairausvakuutettu Suomessa. Suomessa työskentelevän henkilön toisessa EU-maassa asuva perheenjäsen voi myös olla oikeutettu korvauksiin. EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa ostetut lääkkeet Jos ostat Suomessa kirjoitetulla reseptillä lääkkeitä toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, maksat itse lääkkeistä aiheutuvat […]

Korvaus Suomessa ostetuista lääkkeistä

Kela maksaa korvausta sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannuksista Suomessa asuville ja sairausvakuutetuille henkilöille. Korvausta voidaan tietyissä tilanteissa maksaa EU-säännösten tai kansainvälisten sopimusten perusteella myös henkilölle, joka tulee EU-alueen ulkopuolelta. Kela voi korvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän lääkettä. Voit saada Kelasta korvausta Suomesta ostamistasi lääkkeistä, jos jokin seuraavista ehdoista […]

Yöpymisen korvaukset Suomessa ja ulkomailla

Kela korvaa hoito- tai kuntoutuspaikkakunnalla yöpymisestä aiheutuvia kustannuksia, jos joudut yöpymään Kela maksaa yöpymisrahaa myös mukanasi seuraavan saattajan ja perheenjäsenen kustannuksista, jos sinulla on terveydenhuollon todistus tai selvitys saattajan tai perheenjäsenen tarpeellisuudesta matkallesi. Hae korvausta yöpymis- ja saattajan kustannuksiin Kelasta.

Matkojen korvaaminen, kun hakeudut hoitoon ulkomaille

Jos hakeudut muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin käyttämään terveyspalveluja, matkakustannuksia ei korvata. Hae korvausta matkakustannuksiin Kelasta. Ennakkoluvalla annettuun hoitoon liittyvät matkat Jos Kela on myöntänyt sinulle ennakkoluvan EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai  Pohjois-Irlannissa annettavaa hoitoa varten, korvataan matkakustannukset jälkikäteen Suomesta hoitopaikkaan asti. Maksat itse matkasta yleensä vain omavastuuosuuden. Kela korvaa […]

Matkojen korvaaminen, kun sairastut äkillisesti ulkomailla

Jos olet sairastunut tai tarvinnut hoitoa raskauden tai synnytyksen vuoksi toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, korvataan matkoistasi aiheutuneet kustannukset lähimpään hoitopaikkaan kohdemaassa. Kelan lisäksi oleskelumaakin voi joskus korvata matkasi omavastuuseen asti, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti ja maan lainsäädäntö mahdollistaa matkakorvaukset. Voit tiedustella asiaa oleskelumaan sairausvakuutuslaitokselta. Jos tarvitset jatkohoitoa heti palattuasi Suomeen, korvataan […]

Korvaukset ulkomailla annetusta hoidosta

Korvauksen saaminen edellyttää yleensä, että vastaavaa hoitoa olisi Suomessa annettu julkisessa terveydenhuollossa.  Korvattavan hoidon tulee kuulua Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Palveluvalikoiman määrittelee sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto. Kela korvaa myös etäpalveluna annettua hoitoa. Etäpalveluilla tarkoitetaan ulkomailta videoyhteyden välityksellä annettavia sairaanhoidon palveluja. EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai  Pohjois-Irlannissa aiheutunut kustannus Jos matkustat toiseen EU- […]

Matkojen korvaaminen ulkomailta tulevalle potilaalle

Voit saada Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista, jos Voit hakea korvausta matkakustannuksiin Kelasta. Jos hakeudut hoitoon Suomeen, vastaat yleensä itse hoitoon liittyvistä matkakustannuksista Jos hakeudut hoitoon Suomeen toisesta EU-maasta ilman ennakkolupaa, vastaat aina itse hoitoon liittyvistä matkakustannuksista sekä sairaalasiirrosta aiheutuvista kustannuksista Suomessa. Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten, […]

Suomessa annettuun hoitoon liittyvät matkat

Kela korvaa hoitoon liittyviä matkakustannuksia Voit saada korvausta julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa annettuun sairaanhoitoon sekä raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvistä matkoista, kun kustannus yhteen suuntaan ylittää 25 euron omavastuun. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto.

Hoidon kustannukset yksityisessä terveydenhuollossa

Yksityisessä terveydenhuollossa lääkäripalkkioiden perusteena on usein keskimääräinen aika, joka lääkäriltä kuluu asiakkaan hoitamiseen vastaanotolla ja siihen liittyviin esi- ja jälkitöihin, kuten potilasasiakirjoihin tutustumiseen, potilaskertomuksen kirjoittamiseen ja tutkimustulosten läpikäyntiin. Lääkäri toimii usein yksityisessä terveydenhuollossa itsenäisenä ammatinharjoittajana ja päättää itsenäisesti hinnoistaan. Yleislääkärin palkkiot ovat yleensä erikoislääkärin laskuttamia palkkioita edullisempia. Lääkärikäynnillä tehtävistä lausunnoista ja todistuksista, laboratorio- ja röntgentutkimuksista, […]