Kroatia

Terveydenhuoltojärjestelmä Kroatiassa on käytössä sairausvakuutusjärjestelmä, johon kansalaisten odotetaan osallistuvan maksukykynsä mukaan ja jossa kansalaiset saavat perusterveydenhuoltopalvelut tarpeidensa mukaan. Kroatian sairauskassa (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje − HZZO) on pakollisen sairausvakuutusjärjestelmän ainoa vakuutusyhtiö, ja sen yleinen sairausvakuutus kattaa koko väestön. Terveyspalveluiden pääostajana HZZO:lla on tärkeä rooli pakollisen vakuutuksen kattamien perusterveyspalveluiden määrittelemisessä ja hinnoittelussa sekä suoritusstandardien […]