Lääkkeet ja reseptit

Voinko ostaa ulkomailla kirjoitetulla reseptillä lääkkeitä suomalaisesta apteekista? Voit ostaa lääkkeitä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla reseptillä suomalaisesta apteekista, jos lääkkeellä on Suomessa myyntilupa. Reseptissä pitää olla potilaan tiedot, lääkemääräyksen antopäivä, reseptin kirjoittajan tiedot ja allekirjoitus sekä lääkettä koskevat tiedot. Kaikkia lääkkeitä ei kuitenkaan voi ostaa ulkomailla kirjoitetulla reseptillä. Esimerkiksi huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä […]

Korvaus ulkomailta ostetuista lääkkeistä

Ulkomailla aiheutuneita lääkekustannuksia voidaan korvata myös henkilölle, joka ei asu Suomessa, mutta joka on työntekonsa perusteella sairausvakuutettu Suomessa. Suomessa työskentelevän henkilön toisessa EU-maassa asuva perheenjäsen voi myös olla oikeutettu korvauksiin. EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa ostetut lääkkeet Jos ostat Suomessa kirjoitetulla reseptillä lääkkeitä toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, maksat itse lääkkeistä aiheutuvat […]

Korvaus Suomessa ostetuista lääkkeistä

Kela maksaa korvausta sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannuksista Suomessa asuville ja sairausvakuutetuille henkilöille. Korvausta voidaan tietyissä tilanteissa maksaa EU-säännösten tai kansainvälisten sopimusten perusteella myös henkilölle, joka tulee EU-alueen ulkopuolelta. Kela voi korvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän lääkettä. Voit saada Kelasta korvausta Suomesta ostamistasi lääkkeistä, jos jokin seuraavista ehdoista […]