Ulkomailta tulevan potilaan hoito­kustannusten laskutus

Miten toisessa EU-maassa sairausvakuutetun potilaan hoidosta aiheutuneet kustannukset laskutetaan? Toisessa EU-maassa sairausvakuutettu henkilö vastaa itse kaikista hoidon kustannuksista, jos hän on hakeutunut Suomeen tarkoituksenaan käyttää täällä terveyspalveluja eikä hänellä ole hoitoon hakeutumiseen ennakkolupaa (lomake S2). Potilas vastaa tällöin myös tulkkauksesta aiheutuneista kustannuksista. Kustannukset laskutetaan suoraan potilaalta. Jos potilas saa hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai Kelan […]

Hoitokustannukset ja korvaukset

Kun ulkomailta tuleva asiakas , hän vastaa lähtökohtaisesti itse terveyspalvelujen käytön kustannuksista, tulkkauksen järjestämisestä ja asiakirjojen kääntämisestä sekä näistä aiheutuneista kustannuksista. Asiakas saa hoitoa kotikuntalaisen asiakasmaksulla, jos hänellä on kotikunta Suomessa tai jos hän esittää asianmukaisen hoito-oikeustodistuksen hoidonantajalle. Kyse voi olla tilanteesta, jossa EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä tuleva henkilö oleskelee Suomessa tilapäisesti […]