Hoitokustannukset ja korvaukset

Kun ulkomailta tuleva asiakas , hän vastaa lähtökohtaisesti itse terveyspalvelujen käytön kustannuksista, tulkkauksen järjestämisestä ja asiakirjojen kääntämisestä sekä näistä aiheutuneista kustannuksista. Asiakas saa hoitoa kotikuntalaisen asiakasmaksulla, jos hänellä on kotikunta Suomessa tai jos hän esittää asianmukaisen hoito-oikeustodistuksen hoidonantajalle. Kyse voi olla tilanteesta, jossa EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä tuleva henkilö oleskelee Suomessa tilapäisesti […]