Hoidon kustannukset ja korvaukset Suomessa

Terveyspalvelujen käyttämisestä peritään Suomessa yleensä maksu asiakkaalta. Maksu määräytyy eri tavoin sen perusteella, käytätkö julkisen vai yksityisen terveydenhuollon palvelua.

Hoitokustannukset ja korvaukset

Kun ulkomailta tuleva asiakas hakeutuu hoitoon Suomeen, hän vastaa lähtökohtaisesti itse terveyspalvelujen käytön kustannuksista, tulkkauksen järjestämisestä ja asiakirjojen kääntämisestä sekä näistä aiheutuneista kustannuksista. Asiakas saa hoitoa kotikuntalaisen asiakasmaksulla, jos hänellä on kotikunta Suomessa tai jos hän esittää asianmukaisen hoito-oikeustodistuksen hoidonantajalle. Kyse voi olla tilanteesta, jossa Ulkomailta tulevalta asiakkaaltasi voidaan lähtökohtaisesti periä hoidon todelliset kustannukset, jos […]