Matkat ja sairaalasiirrot

Saanko korvauksia matkakuluista, jos hakeudun hoitoon Suomesta ulkomaille? Kyllä, jos matkakulut ylittävät omavastuun. Jos matkustat ilman ennakkolupaa hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, tai Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin, Kela korvaa matkat vastaavasti kuin olisit Suomessa matkustanut lähimpään sellaiseen hoitopaikkaan, josta olisit saanut tarpeellisen hoidon. Et siis voi saada matkakorvausta kohdemaahan asti, vaan ainoastaan lähimpään hoitopaikkaan […]

Matkojen korvaaminen, kun hakeudut hoitoon ulkomaille

Jos hakeudut muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin käyttämään terveyspalveluja, matkakustannuksia ei korvata. Hae . Ennakkoluvalla annettuun hoitoon liittyvät matkat Jos Kela on myöntänyt sinulle ennakkoluvan EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai  Pohjois-Irlannissa annettavaa hoitoa varten, korvataan matkakustannukset jälkikäteen Suomesta hoitopaikkaan asti. Maksat itse matkasta yleensä vain omavastuuosuuden. Kela korvaa matkat […]

Matkojen korvaaminen, kun sairastut äkillisesti ulkomailla

Jos olet sairastunut tai tarvinnut hoitoa raskauden tai synnytyksen vuoksi toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, korvataan matkoistasi aiheutuneet kustannukset lähimpään hoitopaikkaan kohdemaassa. Kelan lisäksi oleskelumaakin voi joskus korvata matkasi omavastuuseen asti, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti ja maan lainsäädäntö mahdollistaa matkakorvaukset. Voit tiedustella asiaa oleskelumaan sairausvakuutuslaitokselta. Jos tarvitset jatkohoitoa heti palattuasi Suomeen, […]

Ulkomailla annettuun hoitoon liittyvät matkat

Voit saada , jos ne ovat aiheutuneet EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä annetusta sairaanhoidosta tai raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvistä matkoista kustannus yhteen suuntaan ylittää 25 euron omavastuun olet maksanut kaikki matkakustannukset itse. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan lähimpään hoitopaikkaan. Jos Kela on myöntänyt sinulle ennakkoluvan EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa […]

Matkojen korvaaminen ulkomailta tulevalle potilaalle

Voit saada Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista, jos asut vakituisesti tai olet sairausvakuutettu Suomessa olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Australiassa ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana asut vakituisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista (eläkeläiset)  olet saanut hoitoa Suomessa […]

Suomessa annettuun hoitoon liittyvät matkat

Kela korvaa hoitoon liittyviä matkakustannuksia Suomessa asuvalle asiakkaalle Ulkomailla asuvalle asiakkaalle, joka on sairausvakuutettu Suomessa tai jonka sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa. Asiakkaalle, jolla on EU-lainsäädäntöön tai kansainväliseen sopimukseen perustuva oikeus hoitoon Suomessa. Jos esimerkiksi olet saanut eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa, saat Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista. Voit saada korvausta julkisessa tai […]

Matkat ja kuljetukset

Matkoista ja kuljetuksista maksettavien Kela-korvauksen määrään vaikuttaa, mitä kulkuneuvoa asiakas käyttää sekä se, mihin henkilöryhmään hän kuuluu ja millainen oikeus hänellä on hoitoon Suomessa. Kun terveyspalvelujen käyttäjä tulee ulkomailta, Kela korvaa tietyissä tilanteissa kuljetuksen järjestäjälle Suomessa aiheutuvia matkakustannuksia. Kela korvaa myös Pohjoismaiden välillä tapahtuvia sairaalasiirtoja. Yleensä potilas maksaa itse rajat ylittävissä tilanteissa matkakustannukset ja […]