Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut

Asiakkaan tulee saada asiakasmaksusta lasku sekä maksukyvyn mukaan määräytyvästä asiakasmaksusta yksilöity päätös. Laskussa tai päätöksessä on oltava liitettynä oikaisuvaatimusohje. Tee julkisen terveydenhuollon asiakasmaksua koskeva oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen. Tarvittaessa potilasasiavastaava voi auttaa sinua muutoshakemuksen tekemisessä. Saat potilasasiamiehen yhteystiedot hoidonantajaltasi. Jos olet edelleen tyytymätön oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, voit hakea muutosta […]

Jos olet tyytymätön Kelan päätökseen

Päätös hoito-oikeudesta Jos olet tyytymätön Kelan hoito-oikeutta koskevaan päätöksen, voit hakea siihen muutosta Kelasta. Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, voit valittaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voit valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste.  . Päätös ennakkoluvasta tai ulkomailla annetun sairaanhoidon korvauksesta Jos olet tyytymätön Kelan ennakkolupaa tai ulkomailla annetun sairaanhoidon […]

Potilaan oikeusturva­keinot ja muutoksen­haku

Muutoksenhakuviranomainen ja muutoksenhaun menettelyt riippuvat siitä, millaiseen asiaan haet muutosta. Muutoksenhakuviranomaisia ovat Terveydenhuoltoa järjestävät hyvinvointialueet Aluehallintovirastot Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta virasto Valvira Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus Vakuutusoikeus. Potilasvahinkoon haetaan korvausta . Eduskunnan oikeusasiamies Voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos epäilet, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt […]