Jos potilas ei kykene päättämään hoidostaan

Ensisijaisesti on tarkoitus selvittää, mitä potilas itse toivoisi hoidoltaan. Jos omaiset kieltävät hoidon tai hoitotoimenpiteen, potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Henkilöllä, jolta pyydetään suostumusta hoitoon, on oikeus saada suostumuksen antamista varten tarvittavat tiedot potilaan terveydentilasta. Jos potilaan läheisen tai laillisen edustajan mielipidettä ei saada selville, potilasta on hoidettava tavalla, jota […]

Alaikäisen potilaan asema

Jos alaikäinen potilas ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hän voi kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lääkäri tai muut terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat, kykeneekö lapsi tai nuori päättämään itse hoidostaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, […]

Potilaan oikeudet

Oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on kohdeltava sinua kunnioittaen vakaumustasi, yksityisyyttäsi sekä ihmisarvoasi. Äidinkielesi, kulttuurisi sekä yksilölliset tarpeesi on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon hoidossasi. Terveydenhuollon palveluissa potilaita ei saa asettaa eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Ainoastaan lääketieteelliset syyt saavat vaikuttaa hoitopäätöksiin. Mielipiteesi […]