Potilas­turvallisuus Suomessa

Terveydenhuollon henkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta, mutta terveydenhuollon asiakkaana sinulla ja läheisilläsi on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Voit edistää oman hoitosi turvallisuutta muun muassa seuraavin keinoin: Kerro hoitohenkilökunnalle omasta tilanteestasi, sairaushistoriastasi sekä käyttämistäsi lääkkeistä. Varmista, että henkilötietosi pitävät paikkaansa. Kysy mitä tutkitaan, miksi, milloin ja missä. Noudata saamiasi ohjeita Jos hoitopaikassa sattui mielestäsi jokin läheltä […]

Hoidon laatu Suomessa

Terveydenhuollon tarjoamien palvelujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja. Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Hyvää hoitoa ja hyvää kohtelua ovat esimerkiksi hoidon laatu, potilasturvallisuus, yhdenvertaisuus sekä henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. Laadukkaalle terveyspalvelulle ovat ominaisia seuraavat piirteet: Asiakaskeskeisyys: potilaana sinua kunnioitetaan ja itsemääräämisoikeutesi on lähtökohta palvelun toteuttamisessa. Palvelujen […]