Potilasvahingot ja potilasvakuutus

huolehtii keskitetysti Suomessa tapahtuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Jokaisella Suomessa toimivalla julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköillä on oltava potilasvakuutus. Potilasvakuutus kattaa kaikkien Suomessa hoitoa saavien henkilöiden terveyden- ja sairaanhoidon. Potilasvakuutus korvaa hoidosta aiheutunutta haittaa Potilasvakuutuskeskus arvioi vahinkoilmoituksen ja oman selvityksensä perusteella, onko vahinko sellainen, että se korvataan potilasvakuutuksesta. Suomen potilasvakuutus kattaa kaiken Suomen julkisessa ja yksityisessä […]

Potilasvahinko­vakuutus

Miten potilasvahinkovakuutus järjestetään? Hoitoa antavan maan lainsäädännön tulee kattaa myös ulkomailta tulleen potilaan hoito. Suomalainen potilasvakuutus turvaa kaikki Suomessa hoitoa saavat potilaat. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveydenhuollon palvelun yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja potilaille. Korvauksen piiriin kuuluvat siten myös ne henkilöt, jotka tulevat ulkomailta Suomeen käyttämään terveyspalveluja. Suomen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa. […]