Puola

Terveydenhuoltojärjestelmä Puolassa on hajautettu terveydenhuoltojärjestelmä, joka perustuu pakolliseen sairausvakuutukseen. Järjestelmän hoito, johtaminen ja rahoitus jakautuvat terveysministeriön, kansallisen sairauskassan (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ) ja alueellisten itsehallintojen välille. NFZ on vastuussa terveydenhuoltopalvelujen rahoittamisesta vakuutetulle väestölle, ja se hoitaa terveyspalvelujen sopimushankinnan sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksityiset palveluntuottajat kattavat ison osan perus- ja poliklinikkahoidosta. Julkiset toimijat tuottavat […]