Tanska

Terveydenhuoltojärjestelmä Tanskan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä toimii kolmella tasolla: valtio, alueet (region) ja kunnat. Julkinen terveydenhuolto kattaa kaiken perusterveydenhuollon, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sairaalat, mielenterveyspalvelut, pitkäaikaissairauksien hoidon sekä hammashoitopalvelut alle 18-vuotiaille lapsille. Alueet vastaavat ensisijaisesti sairaaloista, yleislääkäreistä ja psykiatrisesta hoidosta. Kuntien vastuulla on perusterveydenhuollon tehtäviä sekä vanhustenhoito. Hoitoon pääsy Olet oikeutettu lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon, kun oleskelet tilapäisesti […]