Usein kysyttyä rajat ylittävästä terveyden­huollosta

Näiltä sivuilta voit lukea vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavista aiheista: Eurooppalainen sairaanhoitokortti Sairaanhoito muuttotilanteissa Matkat ja sairaalasiirrot

Terveydenhuollon palveluvalikoima Suomessa

Pääsäännön mukaan palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset hoito kuntoutus. Tavoite on, että suomalaisessa terveydenhuollossa käytetään ainoastaan vaikuttavia, kustannuksiltaan hyväksyttäviä ja turvallisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Tämän vuoksi palveluvalikoiman ulkopuolelle on suljettu toiminta, johon sisältyy saavutettavan terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle tai terveydelle tai jonka vaikuttavuus […]

Asioinnin esteettömyys Suomessa

Mitä tarkoittaa esteettömyys? Esteetön asiointi on laaja käsite, jota on määritelty seuraavasti: fyysisen ympäristön esteettömyys, esimerkiksi rakennusten sisätilojen ja ulkoalueiden esteettömyys tiedonsaannin ja kommunikoinnin esteettömyys, joka sisältää etäasioinnin ja sähköisten palvelujen esteettömyyden palvelutapahtuman esteettömyys, esimerkiksi vuorovaikutus henkilökunnan kanssa ja syrjimättömyys asiakkaan kohtaamisessa. Yleisimpiä liikkumisen esteitä ovat erilaiset tasoerot, kuten portaat ja kynnykset. Tilantarve on […]

Potilas­turvallisuus Suomessa

Terveydenhuollon henkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta, mutta terveydenhuollon asiakkaana sinulla ja läheisilläsi on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Voit edistää oman hoitosi turvallisuutta muun muassa seuraavin keinoin: Kerro hoitohenkilökunnalle omasta tilanteestasi, sairaushistoriastasi sekä käyttämistäsi lääkkeistä. Varmista, että henkilötietosi pitävät paikkaansa. Kysy mitä tutkitaan, miksi, milloin ja missä. Noudata saamiasi ohjeita Jos hoitopaikassa sattui mielestäsi jokin läheltä […]

Hoidon laatu Suomessa

Terveydenhuollon tarjoamien palvelujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja. Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Hyvää hoitoa ja hyvää kohtelua ovat esimerkiksi hoidon laatu, potilasturvallisuus, yhdenvertaisuus sekä henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. Laadukkaalle terveyspalvelulle ovat ominaisia seuraavat piirteet: Asiakaskeskeisyys: potilaana sinua kunnioitetaan ja itsemääräämisoikeutesi on lähtökohta palvelun toteuttamisessa. Palvelujen […]

Hoidon saatavuus Suomessa

Hoitoon pääsyn enimmäisajat julkisessa terveydenhuollossa Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat. Jos terveyskeskus tai sairaala ei voi tarjota hoitoa säädetyssä ajassa, niiden on hankittava se muualta. Hyvinvointialueen on julkaistava verkkosivuillaan vähintään neljän […]