Usein kysyttyä rajat ylittävästä terveyden­huollosta

Näiltä sivuilta voit lukea vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavista aiheista:

Terveydenhuollon palveluvalikoima Suomessa

Pääsäännön mukaan palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu Tavoite on, että suomalaisessa terveydenhuollossa käytetään ainoastaan vaikuttavia, kustannuksiltaan hyväksyttäviä ja turvallisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Tämän vuoksi palveluvalikoiman ulkopuolelle on suljettu toiminta, johon tai Miksi palveluvalikoimaa määritellään? Palveluvalikoimasta säätämisen taustalla on EU:n potilasdirektiivi, jonka säännökset tulivat Suomessa voimaan vuoden 2014 alussa. Direktiivin mukaan Suomesta ulkomaille hoitoon […]

Asioinnin esteettömyys Suomessa

Mitä tarkoittaa esteettömyys? Esteetön asiointi on laaja käsite, jota on määritelty seuraavasti: Yleisimpiä liikkumisen esteitä ovat erilaiset tasoerot, kuten portaat ja kynnykset. Tilantarve on tärkeää muun muassa rollaattorilla liikkuville, jolloin kulkuväylien, oviaukkojen, hissien ja wc- ja vastaanottotilojen tulee olla väljiä. Jos käveleminen on hankalaa, on tärkeää, että terveysasemalla on levähdyspaikkoja riittävästi. Erilaiset käyttöpainikkeet ja palvelutiskit […]

Potilas­turvallisuus Suomessa

Terveydenhuollon henkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta, mutta terveydenhuollon asiakkaana sinulla ja läheisilläsi on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Voit edistää oman hoitosi turvallisuutta muun muassa seuraavin keinoin: Mitä potilasturvallisuus tarkoittaa? Potilasturvallisuus on Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus. Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava järjestelmä, jolla se raportoi ja seuraa hoidossa tapahtuvia vaaratapahtumia. Toimintayksiköissä […]

Hoidon laatu Suomessa

Terveydenhuollon tarjoamien palvelujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja. Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Hyvää hoitoa ja hyvää kohtelua ovat esimerkiksi hoidon laatu, potilasturvallisuus, yhdenvertaisuus sekä henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. Laadukkaalle terveyspalvelulle ovat ominaisia seuraavat piirteet: Tiedät, että saat laadukasta hoitoa, kun hoitosi perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon […]

Hoidon saatavuus Suomessa

Hoitoon pääsyn enimmäisajat julkisessa terveydenhuollossa Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat. Jos terveyskeskus tai sairaala ei voi tarjota hoitoa säädetyssä ajassa, niiden on hankittava se muualta. Hyvinvointialueen on julkaistava verkkosivuillaan vähintään neljän kuukauden […]