Hoitokustannukset ja korvaukset

Kun ulkomailta tuleva asiakas , hän vastaa lähtökohtaisesti itse terveyspalvelujen käytön kustannuksista, tulkkauksen järjestämisestä ja asiakirjojen kääntämisestä sekä näistä aiheutuneista kustannuksista. Asiakas saa hoitoa kotikuntalaisen asiakasmaksulla, jos hänellä on kotikunta Suomessa tai jos hän esittää asianmukaisen hoito-oikeustodistuksen hoidonantajalle. Kyse voi olla tilanteesta, jossa EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä tuleva henkilö oleskelee Suomessa tilapäisesti […]

Hoitoon ottamisen rajoittaminen

Hyvinvointialue voi poikkeustapauksessa rajoittaa määräajaksi toisista EU-maista hoitoon hakeutuvien asiakkaiden vastaanottoa, jos kotikuntalaisten hoitoon pääsy vaarantuisi julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä. Hoitoon pääsyn rajoittaminen voi koskea vain sitä osaa terveydenhuollon toiminnasta, jonka rajoittaminen on perusteltua, esimerkiksi tiettyyn hoitojonoon tai tiettyyn erikoisalan palveluun pääsyä. Ulkomailta tulevien asiakkaiden vastaanoton rajoittamisesta tulee tehdä hallintopäätös, joka voi olla voimassa kerrallaan […]

Hoitoon hakeutuminen Suomeen omatoimisesti tai ennakkoluvalla

Jos asiakas on matkustanut asuinmaastaan Suomeen varta vasten saamaan hoitoa, on kyse hoitoon hakeutumisesta. Jos asiakas on saanut Suomessa hoitoa äkillisen sairastumisen tai tapaturman takia, kyseessä ei ole hoitoon hakeutuminen. Kelan sivuilta löydät lisätietoa . Jos ulkomailta tulevalla asiakkaalla on asuinmaansa myöntämä ennakkolupa, hän maksaa Suomen julkisessa terveydenhuollossa saamastaan hoidostaan vain kuntalaisen asiakasmaksun. Ennakkolupa […]

Ulkomailta tulevan potilaan hoito Suomessa

Jokaisella asiakkaalla on aina oikeus saada tarvitsemansa kiireellinen hoito Suomen julkisessa terveydenhuollossa riippumatta siitä, mistä maasta hän tulee tai miksi oleskelee Suomessa. Jos ulkomailta tulevalla asiakkaalla on kotikunta Suomessa, hänellä on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin ja kiireettömään hoitoon samalla tavalla ja samalla asiakasmaksulla kuin muillakin kuntalaisilla. Asiakkaalla voi myös olla oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin […]