Viro

Terveydenhuoltojärjestelmä Viron terveydenhuoltojärjestelmä perustuu pakolliseen, yhteisvastuulliseen vakuutukseen ja yksityisten palveluntuottajien palveluiden yleiseen saatavuuteen. Terveydenhuoltojärjestelmän hallinta ja valvonta ja terveyspolitiikan kehitys kuuluvat sosiaaliministeriölle ja sen alaisille laitoksille. Sairaanhoito on jaettu kolmeen tasoon: perusterveydenhoitoon, erikoissairaanhoitoon ja hoitotyöhön. Ensiapua annetaan polikliinisesti (ensihoidon yksiköissä) ja erikoissairaanhoidon päivystävissä yksiköissä. Kaikki terveydenhuollon palveluntuottajat ovat itsenäisiä yksiköitä, jotka toimivat yksityisoikeuden alaisuudessa. […]