TARINA: Lue miten hoito-oikeudet toteutuvat käytännössä

Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa

Jorman hammashoito Virossa

Jorma tarvitsee paikan poskihampaaseensa. Hän on kartoittanut hammaslääkäreitä ja hammaspaikan hintoja Virossa ja varannut ajan tallinnalaiselta hammasklinikalta.

Jorma matkustaa hoitoon Tallinnaan ja kaikki sujuu ongelmitta. Lähtiessään Jorma saa hammaslääkäriltä laskun, joka hänen täytyy maksaa itse.

Jorma hakee hammashoitonsa kustannuksista korvausta Kelasta lomakkeella SV128. Hän saa Virossa annetusta hoidosta korvausta enintään summalla, joka vastaisi hänen omalla hyvinvointialueellaan Suomessa annetun vastaavan hammashoidon kustannuksia.


Jorman hoito-oikeuksien perusteet

Koska Jorma on Suomessa sairausvakuutettu, hänellä on oikeus hakeutua hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin. Hoitoon voi hakeutua vapaasti sopimalla hoidosta suoraan hoidon antajan kanssa.  Sveitsillä, Isolla-Britannialla ja Pohjois-Irlannilla ei kuitenkaan ole lakisääteistä velvollisuutta ottaa Jormaa hoitoon, jos hän on omatoimisesti matkustanut näihin maihin terveyspalvelujen käyttämistä varten.

Kela korvaa toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista haettua hoitoa enintään summalla, joka vastaa Jorman omalla hyvinvointialueella Suomessa annetun vastaavan hoidon kustannuksia. Jorman maksettavaksi jää asiakasmaksu, joka perittään vastaavasta hoidosta Suomessa julkisessa terveydenhuollossa.

Jorma olisi voinut halutessaan pyytää Kelasta ennakkoilmoitusta siitä, millaisia korvauksia hän voi saada hoidosta. Kela myöntää korvauksia ilmoittamallaan tavalla, jos hoito on toteutunut asiakkaan toimittamien tietojen mukaisesti.

Kela korvaa myös hoitoon liittyviä matkakustannuksia. Ilman ennakkolupaa Kela korvaa matkakustannukset Jorman lähimmälle terveysasemalle asti ja matkan omavastuuosuus on 25 euroa. Tallinnan matkaa ei siis korvata, vaan Jorman on maksettava laivaliput itse.