THL:n tilastot: Hoitojonoissa on eroja sairaanhoitopiirien välillä

10.4.2017

Joulukuun 2016 lopussa 115 823 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin ja heistä lähes 2 000 henkilöä oli jonottanut kiireetöntä hoitoa yli puoli vuotta, käy ilmi THL:n tilastoraportista. Nopeimmin kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Eniten yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli sekä lukumääräisesti että väestöön suhteutettuna Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Kanta-Hämeen ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä. […]

Tilasto- ja tutkimustietoa

löydät yhteyspisteen SlideShare-tililtä. Kelan kokoamat tilastot sisältävät tietoa muun muassa eurooppalaisen sairaanhoitokortin määristä, ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista ja niiden korvauksista sekä hoitoon hakeutumisen ennakkoluvista. Lisäksi voit lukea tilastotietoja . Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa Suomessa toimivilta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta. Tietoja kerätään muun muassa julkisen terveydenhuollon hoitoonpääsystä. löydät tilastotietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista […]