Kansainvälisten opiskelijoiden oikeus käyttää opiskelijaterveydenhuollon palveluja Suomessa muuttuu 1.1.2021 alkaen

18.12.2020

1.1.2021 voimaan tuleva lakimuutos koskien Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja tuo muutoksia kansainvälisten opiskelijoiden oikeuteen käyttää YTHS:n palveluja. Voit jatkossa käyttää palveluja, jos suoritat tutkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja olet ilmoittautunut lukukaudelle läsnä olevaksi. Jos olet ulkomailta Suomeen saapuva vaihto-opiskelija, sinulla ei ole oikeutta YTHS:n palveluihin.


Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) järjestää 1.1.2021 alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut paitsi yliopistojen, myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Voit käyttää YTHS:n palveluja, jos suoritat tutkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja olet ilmoittautunut lukukaudelle läsnä olevaksi. Jokainen YTHS:n palveluihin oikeutettu korkeakouluopiskelija maksaa terveydenhoitomaksun Kelalle. Huomioi, että olet velvoitettu maksuun, vaikka suorittaisit tutkintoa etänä ulkomailta käsin, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi.  Lisätietoa maksun suorittamisesta löydät Kelan sivuilta.

Jos tulet Suomeen opiskelijana EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Australiasta tai Kanadan Quebecistä, saat hoitoa myös julkisessa terveydenhuollossa ja korvauksia Kelasta yksityisen terveydenhuollon, lääkkeiden ja matkojen kustannuksiin.

Kuntien terveydenhuolto vastaa suurelta osin vaihto-opiskelijoiden terveydenhuollosta

Jos olet Suomeen saapuva vaihto-opiskelija, sinulla ei ole oikeutta käyttää YTHS:n palveluja. Kuntien julkinen terveydenhuolto vastaa seuraavista maista tulevien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vaihto-opiskelijoiden terveydenhuollosta:

  • EU- tai ETA-maasta sekä Isosta-Britanniasta ja Sveitsistä tulevat vaihto-opiskelijat
  • Australiassa asuvat ja siellä sairausvakuutetut vaihto-opiskelijat
  • Kanadan Quebecin provinssista tulevat vaihto-opiskelijat

Voit osoittaa oikeutesi julkisen terveydenhuollon palveluihin seuraavasti:

  • jos tulet EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä, näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.  Hanki kortti ennen tuloasi Suomeen omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.
  • Jos tulet Isosta-Britanniasta ja sinulla on Ison-Britannian myöntämä oma opiskelijoiden hoito-oikeustodistus, näytä se hoidonantajalle. Kortissa tulee olla Suomen maatunnus (FI).
  •  Jos tulet toisesta Pohjoismaasta, voit osoittaa oikeutesi hoitoon myös virallisella henkilöllisyystodistuksella.
  •  Jos tulet Australiasta, näytä Australian passi tai muun maan passi, josta käy ilmi rajoittamaton asumisoikeutesi Australiassa.
  • Jos tulet Kanadan Quebecistä, rekisteröi oman sairausvakuutuslaitoksen myöntämä todistus Kelaan. Saat Kelalta todistuksen, jolla osoitat oikeutesi hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Jos tulet edellä mainittujen maiden tai alueiden ulkopuolelta, sinulla ei ole oikeutta julkisen terveydenhuollon palveluihin kiireellistä hoitoa lukuun ottamatta. Hanki yksityinen sairauskuluvakuutus, jonka turvin voit käyttää yksityisiä terveyspalveluja Suomessa.  Myös julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvien vaihto-opiskelijoiden kannattaa ottaa sairauskuluvakuutus, joka kattaa tarvittaessa julkista terveydenhuoltoa laajemman hoidon (esimerkiksi pidemmät sairaanhoitojaksot, kotiuttaminen).