Käyttäjäkyselyn tulokset julki: mielikuva sivustosta on hyvä, mutta tunnettuutta tulisi lisätä

2.11.2022

Toteutimme kesäkuussa 2022 EU-terveydenhoito.fi-sivustolla käyttäjäkyselyn. Kyselyssä selvitimme muun muassa mitä tietoa käyttäjät etsivät sivustolta, mikä sivustolla on heidän mielestänsä hyvää ja mitä puolestaan tulisi kehittää. Saimme kyselyyn 415 vastausta.


Toteutimme käyttäjäkyselyn suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käyttäjät vastasivat kyselyyn eniten suomeksi (340 vastausta) ja toiseksi eniten englanniksi (66 vastausta). Ruotsinkielisiä vastauksia saimme 9 kappaletta. Kyselyyn vastanneiden kesken arvoimme 50 euron lahjakortin päivittäistavarakauppaan. Voitto matkasi tällä kertaa Porvooseen.

Käyttäjien mielikuva sivustosta on hyvä

Yleisesti ottaen käyttäjien mielikuva EU-terveydenhoito.fi-sivustosta oli hyvä. Käyttäjät arvostivat sivustolla erityisesti selkeää ulkoasua, laajaa tietomäärää sekä ymmärrettävästi esitettyä sisältöä.

Käyttäjät saivat useimmiten tiedon sivustosta sosiaalisen median tai hakupalvelun kautta. Vastaajien joukossa oli myös useita, jotka ovat tutustuneet sivustoon esimerkiksi tapahtumien yhteydessä.

Kyselyn perusteella käyttäjät etsivät sivustolta eniten tietoa omaa tai läheisen tilannetta varten. Erityisesti käyttäjät etsivät tietoa siihen, miten toimia, jos sairastuu ulkomailla äkillisesti. Muita kiinnostavia teemoja olivat potilaan oikeudet sekä lääkkeisiin ja matkustamiseen liittyvät kysymykset.

Sivuston tunnettuutta tulisi vielä lisätä

Kysyimme käyttäjiltämme myös, miten sivustoa tulisi heidän mielestään kehittää. Käyttäjien mielestä sivusto on hyödyllinen, mutta sitä ei tunneta riittävän hyvin. Tunnettuuden lisääminen nousi esiin monissa vastauksissa. Tietoa voisi käyttäjien mielestä myös esittää monipuolisemmin, esimerkiksi muistilistojen avulla. Erilaisten toimintojen lisääminen sivustolle sai myös kannatusta – erityisesti sivustolle toivottiin chat-mahdollisuutta asiakaspalvelijan kanssa.

Yhteyspiste jatkaa kyselytulosten työstämistä

Käyttäjäkysely nosti esiin monia kehityskohteita ja seuraavaksi jatkamme tulosten tarkempaa analysointia.

– Olemme todella tyytyväisiä, että niin moni sivuston käyttäjistä vastasi kyselyyn. Nyt jatkamme tulosten tarkastelua ja päätämme seuraavista sivuston kehitysaskelista, kertoo Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen asiantuntija Mira Rantakeisu.