Lakiesitys muuttaisi mallia, jolla ulkomaille hoitoon hakeutuvien kustannukset korvattaisiin

23.9.2022

Hallitus esittää muutoksia lakiin rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Jatkossa Kela korvaisi omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannukset enintään summalla, joka vastaisi asiakkaan vastaavasta hoidosta aiheutuneita kustannuksia tämän omalla hyvinvointialueella. Käytännössä muutos korottaisi korvauksia, joita omatoimisesti ulkomaille hoitoon hakeutuneet asiakkaat saavat hoidostaan.


Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskeva lakiuudistus ei tule voimaan 1.1.2023, koska lain käsittely on yhä kesken.

Nykyisen lainsäädännön mukaan asiakas voi matkustaa hoitoon ulkomaille joko omatoimisesti tai ennakkoluvalla. Jos asiakas hakeutuu hoitoon omatoimisesti, Kela korvaa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettua hoitoa vastaavasti kuin yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa. Asiakas maksaa hoidon ensin itse ja hakee Kela-korvausta jälkikäteen.

Hallitus esittää lakiin muutoksia, joiden perusteella Kela korvaisi jatkossa omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannukset enintään summalla, joka vastaisi asiakkaan vastaavasta hoidosta aiheutuneita kustannuksia tämän omalla hyvinvointialueella. Asiakkaan maksettavaksi jäisi asiakasmaksu, joka perittäisiin vastaavasta hoidosta Suomessa julkisessa terveydenhuollossa. Tässäkin korvausmallissa asiakas maksaa hoidon ensin itse ja hakee hoidosta Kela-korvausta jälkikäteen. Käytännössä uusi korvausmalli tarkoittaisi asiakkaalle nykyistä suurempia korvauksia ulkomailla annetusta hoidosta.

Korvattavan hoidon täytyy olla perusteltua

Kustannusten korvaaminen edellyttää, että hoito arvioidaan lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi. Hoidon täytyy myös kuulua Suomen julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Jos asiakas tarvitsee hoitoon lähetteen Suomessa, hänellä täytyy olla lähete myös ulkomailla saatavaa hoitoa varten.

Ulkomailla saadun hoidon korvausta voi hakea hoidosta, joka on annettu EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023

Hallituksen esityksen käsittely jatkuu eduskunnassa syksyn aikana. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Voit tutustua uudistukseen sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla: