Lakimuutos rajat ylittävästä terveydenhuollosta tulee voimaan toukokuussa

4.4.2023

Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain muutokset tulevat voimaan 1.5.2023. Lakiuudistuksen myötä korvausten myöntäminen muuttuu niissä tilanteissa, joissa asiakas on tarkoituksella hakeutunut hoitoon EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan. Lakiuudistus ei vaikuta korvauksiin silloin, jos kyseessä on esimerkiksi äkillinen sairastuminen ulkomailla.


Direktiivin mukaista ennakkolupaa ei uutisesta poiketen oteta käyttöön 2024 alkaen, koska terveydenhuollon palveluvalikoimaan ei tällä hetkellä kuulu sellaisia toimenpiteitä, jotka täyttäisivät sen edellytykset. Lisätietoja Kelan tiedotteessa.

Tasavallan presidentti on vahvistanut rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain uudistuksen. Laki tulee voimaan 1.5.2023.

Uudistus tarkoittaa muutoksia esimerkiksi korvausten myöntämiseen, kun hakeudut omatoimisesti hoidettavaksi EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan. Jatkossa saat korvausta enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut Suomessa omalla hyvinvointialueellasi. Kela kysyy tarvittavat tiedot hyvinvointialueeltasi. Joissakin tilanteissa muutos voi tarkoittaa aiempaa suurempia korvauksia. Sinun pitää kuitenkin aina maksaa asiakasmaksu, jonka Suomen julkinen terveydenhuolto olisi perinyt vastaavasta hoidosta.

Korvausmalli käyttöön takautuvasti

Kun lakiuudistus astuu voimaan, muutokset korvausten myöntämiseen tulevat käyttöön takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Jos olet hakeutunut hoitoon ulkomaille vuoden 2023 puolella, myönnetään korvaukset uuden lain mukaisesti.

Jos hakeudut ulkomaille hoitoon ilman ennakkolupaa, sinun pitää maksaa hoidon kustannukset ensin itse ja hakea jälkikäteen korvauksia Kelasta. Korvausten myöntämisen ehtona on jatkossa lähete, jos Suomessa vastaavaan hoitoon olisi tarvittu sellainen. Hoidon pitää myös kuulua Suomen julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Lakimuutoksen myötä otetaan käyttöön myös uusi potilasdirektiivin mukainen ennakkolupa vuonna 2024.

Korvausten määrää voi tiedustella etukäteen

Lakiuudistuksen myötä voit jatkossa tiedustella etukäteen Kelasta sitä, millaisia korvauksia voit saada hoidosta. Kela korvaa kustannukset arvioimallaan tavalla, jos lopullinen hoito vastaa ilmoituksessasi annettuja tietoja. Ennakkoilmoitusmenettely otetaan käyttöön 1.5.2023. Ilmoituksessa käytettävä lomake julkaistaan myöhemmin.

Äkillisen sairastumisen korvaukset eivät muutu

Lakiuudistus koskee sellaisia tilanteita, joissa asiakas varta vasten hakeutuu omatoimisesti hoitoon toiseen maahan ja hakee hoidosta jälkikäteen korvauksia. Korvaukset eivät siis muutu sellaisessa tilanteessa, jossa sairastut kesken matkan tai matkustat hoidettavaksi Kelan myöntämällä EU-asetuksen 883/2004 mukaisella ennakkoluvalla.

Jos tarvitset hoitoa kesken matkan EU- tai Eta-maissa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, pääset hoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla ja maksat itse vain paikallisen asiakasmaksun. Jos jostakin syystä joudut maksamaan kaikki kustannukset itse, voit hakea jälkikäteen korvauksia Kelasta tai kyseisen maan sairausvakuutuslaitokselta.

Yhteyspiste neuvoo

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste tarjoaa yleisluontoista neuvontaa kansainväliseen sairaanhoitoon liittyvissä asioissa. Emme kuitenkaan käsittele henkilötietoja tai ota vastaan hakemuksia.

Päivitämme sivustoamme, kun lakiuudistus astuu voimaan toukokuussa.

Lisätietoja

Kela: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu