Koronapandemian vaikutukset näkyvät edelleen hoitoon hakeutumisen tilastoissa

28.6.2022

Tilastot rajat ylittävästä terveydenhuollosta vuonna 2021 on julkaistu. Hoitoon on hakeuduttu vähemmän kuin aikaisemmin, mihin koronapandemialla on voinut olla vaikutusta.


Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja Kelan kokoama tilasto sisältää tietoa siitä, mihin maihin Suomesta on hakeuduttu hoitoon ja miten paljon Kela on maksanut korvauksia ulkomailla annetusta hoidosta. Tilastot on koottu yhteyspisteen Slideshare-tilille, mistä löytyy myös erillinen tilasto hammashoitoon hakeutumisesta. Hoitoon hakeutumisella tarkoitetaan sitä, että henkilö matkustaa ulkomaille varta vasten saamaan sairaanhoitoa ilman ennakkolupaa.

Tilastojen tulkinnassa on huomioitava, että tilastossa näkyvät vain ne hoitoon hakeutumisen tilanteet, joista henkilö on hakenut korvauksia Kelasta. Lisäksi korvauksia voi hakea jopa kuusi kuukautta hoidon jälkeen, eli tiedot voivat näkyä tilastoissa viiveellä.

Hoitoon hakeutuminen vähentynyt edelleen

Kuten edellisinäkin vuosina, vuonna 2021 omatoimisen hoitoon hakeutumisen suosituin kohdemaa oli Viro. Viiden suosituimman maan joukkoon kuuluivat myös Saksa, Espanja, Kypros ja Belgia. Korvauksien maksaminen ulkomailla annetusta hoidosta on ollut laskussa viime vuosina. Lisäksi koronaviruspandemia ja siihen liittyneet matkustusrajoitukset ovat mahdollisesti vähentäneet ihmisten kiinnostusta hakeutua hoitoon ulkomaille.

Vuoden 2021 tilastoista näkyy, että välttämättömän hoidon kustannukset ja korvaukset ovat nousseet hieman edellisistä vuosista. Välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan esimerkiksi äkillisen sairastumisen edellyttämää hoitoa, joka ei voi odottaa paluuta takaisin Suomeen.

Ennakkoluvallinen hoito kasvanut edellisestä vuodesta

Ulkomaille on mahdollista hakeutua hoitoon myös ennakkoluvalla. Ennakkolupa on Kelasta haettava maksusitoumus, jonka avulla hoidosta maksetaan itse vain paikallisen asiakasmaksun hinta. Kela myöntää ennakkoluvan, jos julkinen terveydenhuolto puoltaa sitä.

Vuonna 2020 ennakkolupia haettiin 111 ja myönnettiin 74 kappaletta, eli vähemmän kuin edellisinä vuosina. Vuoden 2021 tilastoissa luvut ovat kuitenkin nousseet hieman, sillä nyt lupia haettiin 152 ja myönnettiin 93 kappaletta.

Hammashoitoon hakeuduttiin eniten Viroon

Viro johtaa tilastoja hammashoitoon hakeutumisen osalta, mutta myös hammashoitoon hakeutuminen on ollut laskussa. Esimerkiksi vuonna 2021 Kela myönsi korvauksia Virossa annetusta hammashoidosta noin 81 000 euroa, kun vielä vuonna 2017 korvauksia myönnettiin yli 260 000 euroa.

Lääkekorvausten määrä palaamassa entiselle tasolle

Vuoden 2020 tilastossa näkyi nousua ulkomailla ostettuja lääkkeitä koskevissa korvauksissa. Tuolloin korvauksia myönnettiin aiempaa enemmän, yli 141 000 euroa. Vuoden 2021 tilastoissa kuitenkin näkyy, että korvauksien myöntäminen EU-alueella syntyneistä lääkekustannuksista on laskenut vajaaseen 70 000 euroon.

Euroopan ulkopuolella Thaimaa johtaa tilastoja

Hoitoon hakeutumisesta ei voi saada Kelasta korvauksia, jos kyseessä on EU-alueen ulkopuolinen maa. Korvauksia voi kuitenkin hakea jälkikäteen siinä tapauksessa, että saa hoitoa äkillisen sairastumisen, pitkäaikaissairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Käytännössä tämä korvaus on yleensä hyvin pieni suhteessa hoidon kustannuksiin.

Kuten edellisinäkin vuosina, myös vuonna 2021 Kela myönsi eniten tällaisia korvauksia Thaimaassa, Yhdysvalloissa sekä Turkissa syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista. Thaimaassa ja Turkissa annetun hoidon korvausten määrä oli laskenut hieman, kun taas Yhdysvaltojen osalta luku oli noussut edellisen vuoden 7000 eurosta 9000 euroon.